Νέες εκθέσεις, ενότητες έργων, ...

  • "Rhythm & Color I" @ Holland Tunnel Gallery Πάρος, 21 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 2018

    Έκθεση 2 ατόμων: Paulien Lethen - Ζένια Δημητρακοπούλου και παράλληλη ομαδική έκθεση, επιμ. Δρ. Ζένια Δημητρακοπούλου

και
  • "Rhythm & Color IΙ" ομαδική έκθεση @ Holland Tunnel Gallery Πάρος, 3 - 12 Αυγούστου 2018, επιμ. Δρ. Ζένια Δημητρακοπούλου 

."Το έργο ‘Single Star’ μπορεί να ληφθεί σαν μία πρόσκληση για τον καθένα μας να συνδεθεί με την ποίηση του περιβάλλοντός μας και με το βάθος του εσωτερικού του εαυτού· Μία πρόσκληση για τον καθένα μας να φωτίσει το δικό του μοναδικό αστέρι."
  • Άποψη από την τελευταία ενότητα έργων, Δεκέβριος 2017 - Φεβρουάριος 2018
  • Άποψη από την τελευταία ενότητα έργων, Ιούλιος - Δεκέβριος 2017  • Άποψη από την τελευταία ενότητα έργων, Μάρτιος - Ιούλιος 2017