Νέες εκθέσεις, ενότητες έργων, ...


  • Συμμετοχή στην έκθεση THROUGH ART -RESIST AND RECOVER, KYO Gallery, Washington, 25 Μαϊου - 25 Ιουνίου 2018
  • Άποψη από την τελευταία ενότητα έργων, Δεκέβριος 2017 - Φεβρουάριος 2018
  • Άποψη από την τελευταία ενότητα έργων, Ιούλιος - Δεκέβριος 2017
  • Συμμετοχή και επιμέλεια της έκθεσης ART & JAZZ, Holland Tunnel Gallery, Πάρος, Ιούλιος - Αύγουστος 2017
  • Άποψη από την τελευταία ενότητα έργων, Μάρτιος - Ιούλιος 2017