Νέες εκθέσεις, ενότητες έργων, ...


  • Συμμετοχή στην έκθεση THROUGH ART -RESIST AND RECOVER, KYO Gallery, Washington, 25 Μαϊου - 25 Ιουνίου 2018

"Το έργο ‘Single Star’ μπορεί να ληφθεί σαν μία πρόσκληση για τον καθένα μας να συνδεθεί με την ποίηση του περιβάλλοντός μας και με το βάθος του εσωτερικού του εαυτού· Μία πρόσκληση για τον καθένα μας να φωτίσει το δικό του μοναδικό αστέρι."
  • Άποψη από την τελευταία ενότητα έργων, Δεκέβριος 2017 - Φεβρουάριος 2018
  • Άποψη από την τελευταία ενότητα έργων, Ιούλιος - Δεκέβριος 2017
  • Συμμετοχή και επιμέλεια της έκθεσης ART & JAZZ, Holland Tunnel Gallery, Πάρος, Ιούλιος - Αύγουστος 2017
  • Άποψη από την τελευταία ενότητα έργων, Μάρτιος - Ιούλιος 2017