Αντανακλάσεις

2016 - 2017


Αυτή η σειρά έργων είναι εμπνευσμένη από τα μοτίβα των αντανακλάσεων του φωτός στην επιφάνεια της ήρεμης θάλασσας.
Διάφανα νερά, 60x60 cm

.

Ελκυστικά νερά, 80x80 cm

.

Διακυμάνσεις, 80x60 cm

.

Διάφανα νερά, 80x80 cm

.

Αντανακλάσεις, 80x80 cm

.

Αντανακλάσεις, 70x100 cm

.
Αντανακλάσεις, 70x100 cm

.

Αντανακλάσεις, 50x100 cm