Βαθύ μπλε

2016 - 2017

Drifting, 30 x 30 cm

.
Αποχρώσεις του μπλε, 30 x 30 cm

.
Μετά την καταιγίδα, 80 x 60 cm

.

Βαθύ μπλε, 50 x 100 cm

.

 
Σούρουπο, 30 x 24 cm
 
Σούρουπο, 30 x 24 cm
 
Σούρουπο, 30 x 24 cm

.

Βαθύ μπλε, 80 x 60 cm

.

 
Βαθύ μπλε, 30 x 24 cm
 
Βαθύ μπλε, 30 x 24 cm