Με τα μάτια διάπλατα κλειστά

2016


Τα έργα σε αυτήν την ενότητα είναι διαλογιστικά, εμπνευσμένα από τα ρευστά χρώματα που αναδύονται όταν κλείνουμε τα μάτια μας (εκτός από ένα).

Nur, 30x30 cm

.

Με τα μάτια διάπλατα κλειστά, 50 x 100 cm

.

Φεγγαροφώτιστο, 80 x 80 cm

.

Με τα μάτια διάπλατα κλειστά, 50 x 100 cm

.

Με τα μάτια διάπλατα κλειστά, 90 x 90 cm

.

Με τα μάτια διάπλατα κλειστά, 80 x 80 cm

.

Με τα μάτια διάπλατα κλειστά, 80 x 80 cm

.
Με τα μάτια διάπλατα κλειστά, 80 x 80 cm