Συνηχήσεις - Correspondances

"Η Φύση είναι ένας ναός όπου ζωντανές κολώνες
Αφήνουν κάποιες φορές να διαφύγουν συγκεχυμένα λόγια·
Ο άνθρωπος από εκεί περνά διασχίζοντας δάση από σύμβολα 
Που τον παρατηρούν με ματιές γνώριμες."
Ανταποκρίσεις, Charles Baudelaire (Τα Άνθη του Κακού)"La Nature est un temple où de vivants piliers  

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles  

Qui l'observent avec des regards familiers." 

Correspondances, Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal)
2011 (- 2014)

60x160 cm

.80x160 cm

.80x160 cm

.60x160 cm
1994 - 2012


.

.

.

30x130, 35x130 , 40x130, 45x130 cm

.