Συζυγίες - Meditation Series

2008 - 2009

80x160 cm

.


80x160 cm

.


80x160 cm

.


100x160 cm

.
80x160 cm

.
120x120 cm

.
80x160 cm

.80x160 cm

.2 x 90x90 cm

.
80x160 cm

.