Ζένια Δημητρακοπούλου: (Mind)scapes

@ Open CASE 303 (Center for Arts Science & Education), Μάρτιος-Απρίλιος 2015 / March-April 2015


1ος όροφος - 1st floor _ Mandalas

......

1ος όροφος - 1st floor _ Moonscapes


.....
2ος όροφος - 2nd floor _ Nightscapes

....
3ος όροφος - 3rd floor _ Seascapes


.......